HUMAC Agro – to środek poprawiający właściwości gleby. Stosowany pod uprawy takie jak zboża,rzepak, kukurydza, sady owoce, warzywa, uprawy owocowe oraz okopowe, zioła, krzewy i rośliny ozdobne. Stosujemy go również do gleb bez warstwy próchniczej i skał płonnych w celu ożywienia gleby. Preparat HUMAC Agro ma postać brązowo-czarnych granulek uzyskanych z oksyhumolitu. Stosuje się go do gleby w określonej ilości, gdzie substancje czynne i ich kompleksy wywierają korzystny wpływ pod wieloma względami na żyzność gleby. Kwasy huminowe są aktywatorami podstawowych procesów biologicznych, dlatego przyśpieszają wzrost i rozwój roślin.

Działanie HUMAC Agro w glebie:

- pozytywnie wpływa na strukturę gleby

- zatrzymuję wodę w glebie

- wiąże makro i mikroelementy które są bardziej przyswajalne przez rośliny

- utrzymuje rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i redukują ich    wymywanie do wód głębinowych

- zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie nawozów  sztucznych

- redukuję erozję gleby

- reguluje wartość pH gleby

- wiąże toksycznie metale i pestycydy przeciwdziałając w ten sposób ich kumulacji w roślinach

- wyzwala dwutlenek węgla z węglowodanów a tym samym umożliwia ich wykorzystanie w procesie fotosyntezy

- stymulują rozwój korzystnych mikroorganizmów w glebie

- rewitalizuje zanieczyszczone grunty

- do 50% zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy mineralne

 

Działanie HUMAC Agro w roślinach:

- silniejsza fotosynteza co przekłada się na lepsze plony

- katalizuje liczne procesy biologiczne, zwiększając w ten sposób zawartość środków odżywczych, witamin i innych substancji czynnych w roślinach

- zwiększa siłę kiełkowania i żywotność

- zwiększa odporność na brak wody

- zwiększa rentowność produkcji roślinnej oraz wydajność z hektara